Festival de performance Accion es Leon 09/ Performance festival Accion es Leon, Spain 09

accion para timpanos suaves y de como suponer un giro de cuchillo para naranja sobre plato de ceramica con boxeador
action for smooth ear and how to guess a twist of a knife for the orange over a ceramic plate with a boxing fighter


fotografía(photography) Luan Mart