Over een weer 2002, Festival de Cerámica en Utrecht, Holanda / Ceramics festival in Utrecht, Holland

El Paso
The pass


still de la pelicula de Vava Stojadinovic 
 stills from Vava stojadinovic film